Landelijk vastgestelde tarieven

Landelijk vastgestelde tarieven

Tarieven

De nota van Tandeelkundig Centrum Wij is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens de behandeling hebben plaatsgevonden. Achter iedere verrichting staat een code. Aan die code is een tarief gekoppeld dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) is vastgesteld. Je kunt de volledige NZA-tarievenlijst 2020 hier inzien.

Soms is voor een behandeling een tandtechnisch werkstuk noodzakelijk. De kosten voor deze werkstukken worden apart op de nota vermeld. Je kunt de lijst met techniekkosten 2020 hier inzien.

 Wil je weten of je in aanmerking komt voor een vergoeding door de zorgverzekeraar? Doordat wij zijn aangesloten bij Zorgsom, kunnen wij in de behandelkamer al direct nakijken of het voorgestelde behandelplan (gedeeltelijk) wordt vergoed.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft besloten dat tandartspraktijken per 1 augustus een toeslag van €4,26 (code C88) als tegemoetkoming voor extra kosten in verband met Corona maatregelen kunnen declareren. Voor kinderen tot 18 jaar zal dit bedrag worden vergoed vanuit de basisverzekering. Voor volwassenen wordt deze toeslag in sommige gevallen door de aanvullende mondzorgverzekering vergoed.