Privacy en cookies

Op deze site kunt u een aantal formulieren invullen. Jij® Gezond zal de verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend voor het beantwoorden van uw vraag of verzoek gebruiken.      

Jij® Gezond gebruikt wel anonieme gegevens die iets zeggen over het gebruik van deze website. Daarbij gaat het om:

  • aantal bezoekers;
  • duur van bezoek;
  • belangstelling voor bepaalde pagina’s;
  • piekuren;
  • browsertype van de bezoeker.

Deze gegevens worden gebruikt om de navigatie en structuur van deze site te optimaliseren.  

De gegevensverwerking bij Jij® Gezond is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De privacyreglementen zijn opvraagbaar bij de Jij® Gezond.